Listeria monocytogenes toidupatogeeninaListeria monocytogenes on otseselt seotud toiduettevõtete tootmishügieeni probleemidega ja on Euroopa Toiduohutusameti andmetel zoonootilistest haigustekitajatest kõige enam surmajuhtumeid põhjustav toidupatogeen Euroopa Liidus.

Listeria monocytogenes on fakultatiivselt anaeroobne rakusisene bakter, mis põhjustab listerioosi

Pilt on tehtud skanneeriva elektronmikroskoopia abil

Allikas: kood 01


Õppeaine: VL.0700 Hügieen ja veterinaarkontroll lihatööstuses (4 EAP)
Õppekava: Liha- ja piimatehnoloogia magistriõppekava 455
Õpiobjekti teema: Listeria monocytogenes toidupatogeenina
Õpiobjekti maht: 0,4 EAP
Sihtrühm: Lihatehnoloogia magistriõppe üliõpilased, toiduhügieeni ja -ohutuse ning toiduteaduse üliõpilased. Valdkonnaga seotud ametnikud ja spetsialistid.
Õpiobjekti raskusaste: keskmine raskusaste

Võtmesõnad: Listeria monocytogenes, erinevad toidud, tootmishügieen, labormetoodika.

Õpijuhis: käesolev
õpiobjekt annab esmalt põhjaliku ülevaate Listeria monocytogenes´st kui toiduainete käitlejatele ja rahvaterisele olulisest toidupatogeenist. Valdkonda käsitletakse detailselt ehk selgitatakse Listeria monocytogenes´e rolli erinevate toiduainete ja toiduainete gruppide kaupa ja esitatakse haigustekitaja laboratoorse tuvastamise ja loendamise metoodika. Võib öelda, et õpiobjekt annab selge ülevaate patogeeni olemusest, tema seosest tootmishügieeniga ning ennetamise võimalustest.
Õpiobjekti saab kasutada erinevate õppeainete raames, mille temaatika on otseselt seotud toiduhügieeni ja -ohutuse ning toiduteadusega. Õpiobjekti erinevad peatükid on järjestatud loogilisel printsiibil ehk alustatakse üldisemast materjalist ja lõpetatakse detailsemaga. Õpiobjekti lugemismaterjali paremaks omandamiseks on autor teksti illustreerinud pildimaterjaliga.
Materjaliga põhjaliku tutvumise järel on õppijal võimalik sooritada teadmiste kontroll.

Teadmiste kontrollil toimi järgnevalt:
1. Kopeeri ja salvesta enesekontrolli test oma arvutisse wordi failina;
2. Tähista ristikesega oma arvates õiged vastused ja loe hoolega õppejõu juhiseid, mis kaasnevad iga küsimusega;
3. Alles nüüd võid avada õpiobjekti enesekontrolli õigete vastustega lehe ja võrrelda õppejõu poolt märgitud õigeid vastuseid oma vastustega;
4. Olles vastanud küsimustele piisavalt õigesti (järgi õppejõu poolt lubatud maksimaalset valede vastuste arvu) võid ennast premeerida mõttega, et oled materjaliga piisavalt tutvunud ja vajadusel võid oma teadmisi ka teistele jagada.


Õpiobjekti EESMÄRGIKS on Listeria monocytogenes´st kui toidupatogeenist põhjaliku ülevaate andmine. Õpiobjekt toetab õpiväljundite saavutamist. Õpiobjekt aitab tutvuda Listeria monocytogenes laboratoorse metoodikaga, mis on vajalik enne laboratoorse praktikumi sooritamist.


Õpiväljundid ehk õpiobjektiga tutvumise järel:

1. Oled teadlik, et Listeria monocytogenes´e puhul on tegemist väga olulise toidupatogeeniga;

2. Oled tutvunud tootmishügieeni ja L. monocytogenes kontseptsiooniga;

3. Mõistad Listeria monocytogenes´e kontaminatsiooni võimalikkust erinevates toiduainetes;

4. Oled tutvunud Listeria monocytogenes´e laboratoorse tuvastamise ja loendamise meetodiga.


Tehniline teostus: kasutatud on Edicy ja iSpring Free programmi.


Tehnilised nõuded õppija arvutile: Videofailide vaatamiseks peab olema arvutisse installeeritud Windows Media Player. Õpiobjekti korrektne avamine on kontrollitud järgmiste brauseritega: Internet Explorer, Mozilla Firefox, SAFARI ja OPERA.


Tuleb meeles pidada, et Listeria monocytogenes põhjustatud listerioos on väga ohtlik haigus nt rasedatele. Tavaliselt rasedad ise raskelt ei haigestu kuid nakatub loode, mille tagajärjeks võivad olla aborteerumised, surnult sünnid või vastsündinute listerioos.

Listerioosi vältmiseks peavad rasedad kinni pidama isikliku hügieeni nõuetest ja võimalusel tuleb vältida riskitoodete tarbimist nt külmsuitsu lihatooted, pastöriseertimata piimast valmistatud piimatooted jne.

KAITSE ENNAST JA OMA LAST!

Allikas: kood 02


 

Õpiobjekti autor: Prof. Mati Roasto, DVM, MSc., PhD., Eesti Maaülikool, Veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituut, toiduhügieeni ja rahvatervise õppetool. 

Edasi >>