Listeria monocytogenes toidupatogeenina

Test õppeaines Listeria monocytogenes toidupatogeenina

 

Tähista õiged vastused ristiga

 

Toidus esinevad mikroorganismid võib nende patogeensuse ja nakkusohtlikkuse alusel jaotada nelja rühma. Millisesse rühma kuulub Listeria monocytogenes?

Palun märgi õigeim vastus

a) toidu kvaliteeti ja mikrobioloogilist stabiilsust iseloomustavad mikroorganismid

b) sanitaarnäitlikud mikroorganismid

c) tinglikult patogeensed bakterid

d) otsese terviseohtlikkusega mikroorganismid

 

Listeria monocytogenes on gramnegatiivne bakter

a) jah

b) ei

 

Listeria monocytogenes on aeroobne kerakujuline bakter

a) jah

b) ei

 

Listerioos esineb harva kuid lõppeb sageli inimese surmaga

a) jah

b) ei

 

Listerioosi haigestumist esineb kõige rohkem ….

Märgi kaks õiget vastust

a) noortel täiskasvanutel

b) üle 60-ne aasta vanustel inimestel

a) vastsündinutel nahavormina

b) sportlastel kopsuvormina

 

Listeria on võimeline ellu jääma ja kasvama nii pinnases kui vesikeskkonnas

a) jah

b) ei

 

Inimestel põhjustab haigestumist põhiliselt Listeria innocua

a) jah

b) ei

 

Madala happesusega tooted (tomat, puuviljad) on väga sobivaks keskkonnaks Listeria monocytogenes´e kasvuks

a) jah

b) ei

 

Riskifaktorid, mida seostatakse kõige sagedamini toidupõhise listerioosipuhangutega on ……

Märgista kaks õiget vastust

a) toidud, millel on pikk säilivusaeg

b) sügavkülmutatud toidud

c) valmistoidud ja toidud, mis eeldavad madalatel temperatuuridel säilitamist;

d) kuumtöödeldud toidud (sisetemperatuur üle 72 °C)

 

Milline nimetatud toidupatogeenidest ei esine reeglina joogivees?

a) Campylobacter jejuni

b) Listeria monocytogenes

c) Cryptosporidium spp.

 

Listeria monocytogenes võib kasvada temperatuurivahemikul –0,4 °C kuni +<45 °C (psührotroof) ning pH vahemikus 4,1 kuni 9,6

a) jah

b) ei

 

L. monocytogenes tüved, võivad sageli olla ettevõttespetsiifilised

a) jah

b) ei

 

Võrreldes lõpptoodete kontrolliga on Listeria monocytogenes´e kontrolliprogrammis palju olulisema tähtsusega patogeeni kontroll tootmispindade tasandil (pärast sanitatsiooni).

a) jah

b) ei

 

Epidemioloogilistes uuringutes on sobivaimaks meetodiks ..

Märgi õigeim vastus

a) Molekulaartüpiseerimise meetodid (PFGE, MLST jne.)

b) Konventsionaalsed tuvastamis- ja loendamismeetodid

c) PCR

d) ATP-test

 

Listeria monocytogenes proovide võtmine põranda drenaažilt ei oma suurt mõtet

a) jah, omab küll

b) ei oma, sest on olulisemaid otseselt toodete kokkupuutuvaid pindasid

 

Peale sanitatsiooni listeeriate leidmine tootmispindadelt eeldab ….

Märgi õigeim vastus

a) toodete kohest tagasikutsumist turult

b) Desinfektandi kohest välja vahetamist

c) kordusproovide võtmist ja probleemide kiiret välja selgitamist, vajadusel intensiivsema sanitatsiooni programmi rakendamist jne.

d) ei eelda midagi peale vastavate märkmete tegemist
 

Listeria monocytogenes on katalaaspositiivne ja oksüdaasnegatiivne bakter. Väide on õige …

a) jah

b) ei<< Tagasi // Edasi >>