Listeria monocytogenes toidupatogeenina

Test õppeaines Listeria monocytogenes toidupatogeenina

 

Õiged vastused on tähistatud ristiga

Testi edukaks läbimiseks võib maksimaalne valede vastuste arv olla 3. Küsimused, kus on kaks õiget vastust eeldavad mõlema õige vastusvariandi märkimist - vastasel juhul tuleb küsimusele vastamine lugeda valeks.

 

Toidus esinevad mikroorganismid võib nende patogeensuse ja nakkusohtlikkuse alusel jaotada nelja rühma. Millisesse rühma kuulub Listeria monocytogenes?

Palun märgi õigeim vastus

a) toidu kvaliteeti ja mikrobioloogilist stabiilsust iseloomustavad mikroorganismid

b) sanitaarnäitlikud mikroorganismid

Xc)tinglikult patogeensed bakterid

d) otsese terviseohtlikkusega mikroorganismid

 

Listeria monocytogenes on gramnegatiivne bakter

a) jah

Xb) ei

 

Listeria monocytogenes on aeroobne kerakujuline bakter

a) jah

Xb) ei

 

Listerioos esineb harva kuid lõppeb sageli inimese surmaga

Xa) jah

b) ei

 

Listerioosi haigestumist esineb kõige rohkem ….

Märgi kaks õiget vastust

a) noortel täiskasvanutel

Xb) üle 60-ne aasta vanustel inimestel

Xa) vastsündinutel nahavormina

b) sportlastel kopsuvormina

 

Listeria on võimeline ellu jääma ja kasvama nii pinnases kui vesikeskkonnas

Xa) jah

b) ei

 

Inimestel põhjustab haigestumist põhiliselt Listeria innocua

a) jah

Xb) ei

 

Madala happesusega tooted (tomat, puuviljad) on väga sobivaks keskkonnaks Listeria monocytogenes´e kasvuks

a) jah

Xb) ei

 

Riskifaktorid, mida seostatakse kõige sagedamini toidupõhise listerioosipuhangutega on ……

Märgista kaks õiget vastust

Xa) toidud, millel on pikk säilivusaeg

b) sügavkülmutatud toidud

Xc)valmistoidud ja toidud, mis eeldavad madalatel temperatuuridel säilitamist;

d) kuumtöödeldud toidud (sisetemperatuur üle 72 °C)

 

Milline nimetatud toidupatogeenidest ei esine reeglina joogivees?

a) Campylobacter jejuni

Xb) Listeria monocytogenes

c) Cryptosporidium spp.

 

Listeria monocytogenes võib kasvada temperatuurivahemikul –0,4 °C kuni +<45 °C (psührotroof) ning pH vahemikus 4,1 kuni 9,6

Xa) jah

b) ei

 

L. monocytogenes tüved, võivad sageli olla ettevõttespetsiifilised

Xa) jah

b) ei

 

Võrreldes lõpptoodete kontrolliga on Listeria monocytogenes´e kontrolliprogrammis palju olulisema tähtsusega patogeeni kontroll tootmispindade tasandil (pärast sanitatsiooni). Väide on õige …..

Xa) jah

b) ei

 

Epidemioloogilistes uuringutes on sobivaimaks meetodiks ..

Märgi õigeim vastus

Xa) Molekulaartüpiseerimise meetodid (PFGE, MLST jne.)

b) Konventsionaalsed tuvastamis- ja loendamismeetodid

c) PCR

d) ATP-test

 

Listeria monocytogenes proovide võtmine põranda drenaažilt ei oma suurt mõtet

Xa) omab küll

b) ei oma, sest on olulisemaid otseselt toodete kokkupuutuvaid pindasid

 

Peale sanitatsiooni listeeriate leidmine tootmispindadelt eeldab ….

Märgi õigeim vastus

a) toodete kohest tagasikutsumist turult

b) desinfektandi kohest välja vahetamist

Xc) kordusproovide võtmist ja probleemide kiiret välja selgitamist, vajadusel intensiivsema sanitatsiooni programmi rakendamist jne.

d) ei eelda midagi rohkemat kui vastavate märkmete tegemist

 

Listeria monocytogenes on katalaaspositiivne ja oksüdaasnegatiivne bakter. Väide on õige …

Xa) jah

b) ei<< Tagasi // Edasi >>