Listeria monocytogenes toidupatogeenina

KASUTATUD KIRJANDUS


EUROOPA KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr. 1441/2007, 5. detsember 2007, millega muudetakse määrust (EÜ) nr. 2073/2005 toiduainete mikrobioloogiliste kriteeriumide kohta.


Fang, T.J., and Lin, L-W. 1994. Growth of Listeria monocytogenes and Pseudomonas fragi on cooked pork in modified atmosphere packaging/nisin combination system. Journal of Food Protection, 57, 479-485.


FSAI. Food Safety Authority of Ireland. 2005. The Control and Management of Listeria monocytogenes contamination of food. Food Safety Authority of Ireland, Abbey Court, ISBN 1904465-29-3. Dublin, Ireland.


Karki, T. 1998. Zoonoosid. Raamatus: "Kliinilise mikrobioloogia käsiraamat", toimetajad Marika Mikelsaar ja Reet Mändar, AS Medicina, Tallinn, lk. 289-291.


Lou, Y., Youself, A.E. 1999. Characteristics of Listeria monocytogenes important to food processors. In: Ryser, E.T. & Marth, E.H. (eds.). Listeria, Listeriosis and Food Safety. Marcel Dekker, Inc., New York, Unitaed States. Pp. 131-224.


Roasto, M., Tamme, T ja Juhkam K. Toiduhügieen ja ohutus. Teine, parandatud ja täiendatud trükk. Tartu: Eesti Maaülikool, 2006. 151 lk. ISBN 9985-9582-0-9.


Rocourt, J., Buchrieser, C. 2007. The Genus Listeria and Listeria monocytogenes: Phylogenetic Position, Taxonomy, and Identification. In: Listeria, Listeriosis and Food Safety, Third Edition, Elliot T. Ryser ja Elmer H. Marth (Eds.), CRC Press, Boca Raton, London, New York, pp. 1-20.


Veterinaar- ja Toiduamet. EFSA Zoonoses Monitoring. Trends and Sources of Zoonoses and Zoonotic Agents in Humans, Foodstuffs, Animals and Feedingstuffs in 2006.


USDA. United States Food and Drug Administration. 2001. Draft assessment of the relative risk to public health from foodborne Listeria monocytogenes among selected categories of ready-to-eat foods.


Video (02.03.2011)

http://www.youtube.com/watch?v=JAeYudk-DZw

http://www.foodsafety.gov/~dms/lmrisk.html


Pildimaterjal
Kood 01:

http://www.wales.nhs.uk/sitesplus/888/page/43714

Kood 02:

http://www.foodpoisonjournal.com/foodborne-illness-outbreaks/unpasteurized-foods-and-pregnancy-risks/

Kood 03:

http://www.diet-blog.com/11/top_5_most_dangerous_food_pathogens.php

Kood 04:

http://en.wikipedia.org/wiki/Listeria_monocytogenes

Kood 05:

http://www.i-am-pregnant.com/encyclopedia/Pregnancy/Listeria

Kood 06:

http://www.helpyourautisticchildblog.com/date/2008/07/

Kood 07:

http://www.biotec.com/FullDetails.asp?product_id=162

Kood 08:

http://www.thenibble.com/REVIEWS/Main/fish/seafood/types-of-smoked-salmon2.asp

Kood 09:

http://healthlob.com/2011/03/foods-illness/

Kood 10:

http://healthlob.com/2011/03/foods-illness/

Kood 11:

http://www.kiowalockersystem.com/

Kood 12:

http://www.microbelibrary.org/component/resource/laboratory-test/3086-camp-test-protocols

Kood 13:

http://www.flickr.com/photos/by_lady_di/2194469721/<< Tagasi // Edasi >>