Listeria monocytogenes toidupatogeenina

Seadusandlus


Euroopa Komisjon on välja töötanud juhenddokumendi toiduainetööstuste tarvis valmistoitude säilivusaegade uuringuteks, arvestades määrust (EÜ) nr 2073/2005, 15. november 2005 "Toiduainete mikrobioloogilised kriteeriumid". Euroopa Ühenduse L. monocytogenes`e referentlaboratoorium on koostanud laboritele eraldi dokumendi, mis käsitleb neis tehtavaid säilivuskatseid, eriti kestvuskatsete ja matemaatiliste prognoosmudelite tegemist/rakendamist tunnustatud laboratooriumides. Seadusandliku loomega tegelevad asutused töötavad välja määrusi ja juhenddokumente eelkõige eesmärgiga julgustada ettevõtteid tegema regulaarseid tootmiskeskkonna Listeria-uuringuid.


Mikrobioloogilisi toiduohutuskriteeriume ei ole kehtestatud mitmetele olulistele toidupatogeenidele. Listeria monocytogenes kuulub nende patogeenide hulka, mis on toiduohutuse tasandil suhteliselt hästi reglementeeritud. Allpoolses materjalis on näha millistele valmistoidu kategooriatele kriteeriumid on kehtestatud. Jääb loota, et lähitulevikus kehtestatakse teatud piirmäärad ka toiduriskidega enim seonduvatele toorainetele - eks aeg näitab.

Allikas: kood 06


Mikrobioloogilisi toiduohutuskriteeriume rakendatakse kolmele valmistoidu kategooriale.

1. Valmistoidud, mis on ette nähtud väikelastele, ja spetsiaalsed raviotstarbelised valmistoidud. Listeria monocytogenes´t ei tohi esineda 25 grammis (n=10, c=0) kogu kõlblikkusaja jooksul.

2. Teistele valmistoitudele kehtivat reeglit 100 pmü-d grammi toote kohta ei tohi ületada kogu toote kõlblikkusaja jooksul (n=5, c=0).

3. Valmistoitudel, mis soodustavad L. monocytogenes`e kasvu, ei tohi tekitajat olla 25 grammis tootes (n=5, c=0) selle valmistamise lõpus e lõpptootes, võttes proovi ettevõttes või selle laost. Erandi moodustavad juhud, kus tootja suudab pädevale asutusele tõestada, et kogu säilivusaja jooksul ei ületata kriteeriumi 100 pmü-d grammi toote kohta.

2008. ja 2009. aastal tehtud ulatusliku riskihindamise tulemustest võib järeldada, et enamik listerioosi juhtumitest inimestel on tingitud toitudest, kus piirnorm 100 pmü/g on märkimisväärselt ületatud. Rakendades tarbimise ajal RTE toitudele piirnorme alla 100 pmü/g või puudub 25 grammis, võib see põhjustada vaid mõnede listerioosi üksikjuhtumite tekke. Mõju rahva tervisele avaldub siis, kui valmistoitude saastatus Listeria monocytogenes`e bakteritega on tunduvalt kõrgem kui 100 cfu/g. Listerioosiriski vähendamiseks tuleb seega ennetustööd teha ka elanike hulgas (koduköökide külmaahel, toitude säilitustingimused ja valmistamine) ja selgitada eelkõige vanuritele toitumise ning listerioosi vahelisi seoseid (riskitoidud, piisav toidu kuumtöötlemine). Käitlejad, kes teevad valmistoite, mis kujutavad ohtu seoses Listeria monocytogenes´ega, peavad võtma patogeeni suhtes tootmiskeskkonna proove, st e proovide võtmine ja analüüsimine peab olema integreeritud käitlemisettevõtte proovivõtu plaanidesse.

 


<< Tagasi // Edasi >>