Listeria monocytogenes toidupatogeenina

LÕPETUSEKS


Toiduainete tööstuste listeeriabakterite kontrollplaan peaks sisaldama nii toorainete kui lõpptoodete kontrolli. Tootmiskeskkonnast patogeeni uurimine on äärmiselt oluline. Kontrollplaan tuleb välja töötada konkreetse ettevõtte tarvis, arvestades selle suurust ja tootmisega seonduvaid iseärasusi (toorained, töötlemisviis, külmamajandus, pakendamisviis jne). Positiivsed tulemused ehk listeeriate avastamine peab kaasa tooma kohese korrektiivmeetmete rakendamise, mis tuleb alati dokumenteerida.

Hoolimata Listeria monocytogenes’e põhjustatud haigusjuhtumite vähenemisest kogu maailmas, on tekitaja toidumürgistusi esilekutsuvatest patogeenidest kõige sagedasem surmajuhtumite põhjustaja. Haiguspuhangute ennetamiseks on vajalik toiduaineid käitlevate ettevõtete, järelevalveinstitutsioonide ja ülikoolide spetsialistide vaheline koostöö. Vaja on rakendada täiendavaid analüüsimeetodeid, et tagada isoleeritud Listeria monocytogenes´e tüvede adekvaatne tüpiseerimine, mis omakorda võimaldab määratleda kontaminatsiooni võimalikud levikuteed ja mehhanismid, järgides printsiipi põllult toidulauale. Profülaktika mõttes soovitatakse riskigruppi kuuluvatel inimestel suhtuda valivalt ja ettevaatlikult kõrgemat riski omavatesse toiduainetesse. Vältida tuleks toore või termiliselt mitteküllaldaselt töödeldud liha söömist, samuti teatud piimatoodete ja tooreste pesemata juurviljade söömist. Toiduainete külmutamine ei ole piisav toidutöötlemiseviis, sest mikroob on võimeline aeglaselt paljunema ka nt ‑2 ºC juures ja veelgi madalamatel temperatuuridel säilitama eluvõime. Rahvatervise seisukohalt omavad praktilist tähtsust uuringud, mis keskenduvad Listeria monocytogenes´ega seonduvate riskide määratlemisele ja nende vähendamisele kogu toidu tootmise ja tarbimise ahela ulatuses.


Samavõrd olulised kui hügieenilised töövõtted ja toidu korralik kuum- ja külmtöötlemine on ka tervislikud eluviisid.
Seega, sõltub meie elukvaliteet nii hügieenist kui tervislikust toitumisest.

Allikas: kood 13


 AUTOR SOOVIB TEILE TERVISLIKE ELUVIISE!


<< Tagasi // Edasi >>